Vyhledávání


Kontakt

TJ Tatran Podbořany
Tyršova 571
Podbořany
44101

606903334 608061024

E-mail: j.libosvar@tiscali.cz jan.libosvar@seznam.cz

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.

Návrh programu Valné hromady TJ Tatran Podbořany dne 24.11.2015 v Národním domě od 18.°° hodin

 1. Zahajení a přivítání delegátů a hostů
 2. Schválení návrhu programu jednání a řízení Valné hromady
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti VV od minulé Valné hromady + zprávy o činnosti od jednotlivých oddílů
 6. Zpráva o hospodaření TJ od minulé Valné hromady
 7. Zpráva kontrolní a revizní komise
 8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016
 9. Schválení výše členských příspěvků na rok 2016 a termín jejich uhrazení - návrh 100,- Kč
 10. Různé - a : evidence čl.základny, zejména seznamy členů TJ, hlavně mládeže do 18 let s daty narození, adresou a uhr.čl.příspěvky  b: předpokládané vybrané sportovní akce na rok 2016 pod patronací města apod.
 11. Diskuze
 12. Návrh a schválení usnesení Valné hromady
 13. Závěr

Provozní řád TJ Tatran Podbořany

                                  P R O V O Z N Í   Ř Á D

Tělocvičny a stadionu TJ TATRAN Podbořany

 

 

Schválil:    Nebyl schválen  MÚ Podbořany  - město připraví nový Provozní řád.